website templates free download

TESTLER

Wisc-r

Emdr

T.a.t (Tematik Algı Testi)

C.a.t (Çocuk Algı Testi)

Rorschach

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Testi (WISC-R)

Wechsler Çocuklar için Zekâ Testi (WISC-R), 6-16 yaş aralığındaki çocukların zeka becerilerini ve bilişsel süreçlerini değerlendirmeyi amaçlayan bir testtir. Sözel ve Görsel-Mekânsal-Motor olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Her bir bölüm farklı yetenek alanlarına ait 6 alt test içerir. 6 sözel ve 6 performans olmak üzere 12 alt testten oluşan WISC-R testi sonucunda bireyin sözel, performans ve genel olmak üzere üç zekâ bölümüne ait değerlendirme sonuçları elde edilmektedir.

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Testi (WISC-IV)

Wechsler Çocuklar için Zekâ Testi (WISC-IV), 6-16yaş grubundaki çocukların zayıf ve güçlü yönlerine ilişkin en temel bilgileri edinebilmek amacıyla güncel kavramlar ve en son yapılan bilimsel araştırmaların bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. WISC-IV sözel ve performans değerlendirmelerini içeren 10 temel ve 5 ek alt test içermektedir. Sözel alt testleri, çocuğun ifadesinin, okul yoluyla kazanılan bilgilerin, akıl yürütme becerisinin, kavramsal ve mantıksal yargılama, genelleme, soyutlama ve çağrışımsal düşünebilme becerilerinin değerlendirilmesini amaçlarken, performans alt testleri, görsel dikkat, görsel kavram oluşturabilme becerilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

CAT (Çocuklar için Algı Testi)

CAT (Çocuklar için Algı Testi) projektif bir testtir ve 3-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanmak için hazırlanmıştır. Testte, kartlardaki resimler hayvan figürleri ile anlatılmaktadır. Bu resimler çocukluğa ait belli çatışmaları ortaya çıkarmak için tasarlanmıştır. Çocukların ruhsal süreçlerini ve belli dönemlerde yaşadıkları kaygıları, üzerinde hayvan figürleri bulunan katlarla oluşturdukları hikâyeler aracılığıyla ifade etmeleri beklenmektedir.