best css templates

ANKSİYETE VE ANKSİYETE BOZUKLUĞU

Anksiyete, kaygı, sıkıntı, panik, endişe.... ruh sağlığı kliniklerinde en çok rastladığımız şikayetler. Sık ifade ettiğimiz bu kelimeleri ne kadar tanıyoruz? Bunları tanıyıp ayrıştırmak, kendimizi tanımak ve sorunumuzu anlamak açısından yararlı olacaktır.

Anksiyete, kaygı, bunaltı, iç sıkıntısı, endişe çoğu kez eş anlamlı kullanılır. Hafif bir gerginlik, huzursuzluk durumundan panik düzeye varan değişik yoğunluklarda yaşanabilir. 

Korku, belirli bir ağrı veya tehdit sonucunda, uyarıcı bir tepki olarak ortaya çıkan yaşamsal bir mekanizmadır. Belli bir dış uyaran kaynaklı ya da belli bir dış uyarana karşı hissedilir. Korku evrensel bir duygudur. Bir tehlike karşısında kaçma davranışı gösteriririz. 

Korku kişide, herhangi bir belirli türde duygusal durum veya anlık bir dış tehdit oluşmadan meydana geldiği takdirde, anksiyete olarak kendini gösterir. Anksiyete hoş olmayan bir gerginlik durumudur. Ruh sağlığı açısından önemli olan tarafı genellikle dışsal bir olayla yada durumla yada belli bir uyaranla ilişkili olmamasıdır (özellikle anksiyete bozukluklarında; örneğin elinin temizlenmediği kaygısı ile yineleyen şekilde el yıkamak). Yani hissedilen kaygı-gerginlik-huzursuzluk vb. durumu gerçek-somut bir olay-durum ile ilişkilendirilemez. Genellikle kaynağında geçmiş korkularımız, kaygılarımız ya da tanımlayıp hatırlayamadığımız duygular yatmaktadır. Anksiyete hepimizin yaşadığı bir duygudur. Gerek dış kaynaklı-somut bir korku olsun, gerek hissedilen bir kaygı olsun kişiyi tehlikeden koruyan bir duygudur. Anksiyete günlük hayatın iş-sosyal-özel hayat işlevlerini önemli düzeyde bozduğu durumlarda anksiyete bozukluğu haline dönüşür. Örneğin kişi tekrarlayan bu kaygıları yüzünden işe gidemez, dışarıya çıkamaz ya da sosyal hayatı ciddi boyutta engellenirse bir anksiyete bozukluğundan bahsedebiliriz. 

Panik aşırı ve normalin dışına çıkmış bir korku hali olarak tanımlanır.  

Anksiyetenin fiziksel boyutunda görülen belirtileri:

Göğüs ağrısı 

Boyun, yüz ve omuz ağrıları 

Yutkunma güçlüğü. 

Hazımsızlık-Kabızlık- ishal gibi sindirim boşaltım sorunları 

Terleme

Ağız kuruluğu 

Titreme

Nefes almada yavaşlama

Eller ve ayaklarda güçsüzlük, sızlama

Uyku bozuklukları

Kalp çarpıntısı

Ciltte sararma, solgunluk 

Depresyon

Baş ağrıları

TÜM MAKALELER

YAZAR BİLGİLERİ

Uzm. Klinik Psk. Arzu ÇAKAR