Mobirise

Eşitlik içinde hizmete ulaşma: Irk, dil ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefe inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkatine almadan hizmet almaya,

Bilgilendirme: Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,

Kuruluşu seçme ve değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

Bilgi isteme: Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,

Rıza ve izin: Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,

Reddetme ve durdurma: Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye,

Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

Dini vecibelerini yerine getirebilme: Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,

Saygınlık gösterme: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek güleryüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,

Rahatlık: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya.

Danışan ve yakınlarının psikiyatrik tedavi öncesi önerilerimiz

Psikiyatrik tedaviler zaman gerektiren tedavilerdir

Psikiyatrik hizmet ve tedaviler sadece ilaçtan oluşmaz

* terapi

* testler

* danışanın değişim farkındalığı

Psikiyatrik tedaviler istisnalar haricindeki durumlar dışında hastanın kendi sorumluluğunda olmasını istediğimiz tedavilerdir.

Psikiyatrik tedavinin etkinliği görüşmenin uzunluğundan çok sıklığı ile ilgilidir.