html templates

KİŞİSEL GELİŞİM

            Dr. Carl Rogers yirminci yüzyılın en etkili psikologlarından birisi olarak tanınır. '' İnsan potansiyeli hareketi '' nin gelişmesinde , onun düşünceleri büyük rol oynamıştır. Okuyacağınız liste , Dr. Alberti tarafından , Dr. Rogers'in fikirlerini uygulanabilir davranışlara uyarlama çabası ile oluşturulmuştur. '' Kişisel Gelişim İçin Bir Davranış Modeli ' ni okumanın ve üzerinde düşünmenin,kendi hedefleriniz belirleme konusunda yardımcı olacağına inanıyoruz.

            '' Bir Bireyin Oluşması Üzerine '' isimli kitabında , Dr Carl Rogers sağlıklı kişisel gelişimin üç önemli özelliğinden söz eder. Aşağıdaki davranış modeli Rogers'in tanımladığı bu üç özelliği temel almaktadır.

            '' DENEYİMLER YAŞAMAYA GİDEREK DAHA ÇOK İSTEK DUYMAK '' 

               En son ne zaman;  

                 - bir oyun oynadınız veya spor yaptınız ?

                - önemli bir politik, kişisel ya da profesyonel konu ile ilgili görüşünüzü değiştirdiniz ?

                -yeni bir el becerisi kazanmak ya da hobi edinmek için çaba gösterdiniz ?

                - duygularınız ve duyularınıza ( gevşeme, gerginlik ve diğer fiziksel durumlar ) 15 dakika veya daha fazla zaman ayırdınız ?

                - içeriğine katılmadığınız halde birisinin dini,politik,mesleki veya başka bir konudaki görüşlerini 15 dakika veya daha uzun süre dinlediniz ?

                 - yeni bir yemek tattınız, yeni bir koku kokladınız, yeni bir ses duydunuz ? , ağladınız veya birisine '' sen benin için önemlisin '' dediniz ya da ağlayana kadar güldünüz ? avazınız çıktığı kadar bağırdınız ? korktuğunuzu kabul ettiniz ?

                - güneşin ya da ayın doğuşunu ,batışını seyrettiniz ? bir kuşu izlediniz ? bir çiçeğin yapraklarını açışını gördünüz ?

                - daha önce hiç gitmediğiniz bir yere gittiniz ?

                - yeni bir arkadaş edindiniz veya eski bir arkadaşlığı geliştirdiniz ? sizden farklı bir ırk ya da kültürden olan bir insanla bir saat vaya daha uzun konuştunuz ?

                - hayal gücünüzü özgür bırakarak , on dakikadan bir saate kadar veya daha uzun bir süre düşsel bir yolculuk yaptınız ?

               '' GİDEREK DAHA ÇOK VAROLUŞÇU OLAN BİR YAŞAM TARZI ''

                En son ne zaman

                 - sonuçlarını gözönüne almadan o anda istediğiniz bir şeyi yaptınız ?

                - içinizde olup bitenlere kulaklarınızı tıkadınız ?

                - üzerinde hiç düşünmeden öfke, neşe, korku, üzüntü ,ilgi gibi bir duygunuzu anında ifade ettiniz ?

                - '' yapmanız gereken '' şey yerine istediğiniz şeyi yaptınız ?

                - biriktirmek veya zamandan kazanmak yerine anlık bir keyif için zaman ya da para harcadınız ?

                - anlık bir dürtüye karşı koymayarak birşey satın aldınız ?

                - kimsenin ( sizin bile ) sizden beklemediği birşey yaptınız ?

                 '' KENDİMİZE GİDEREK DAHA ÇOK GÜVENMEK ''

               En son ne zaman 

                - başkalarının öğütlerine rağmen size doğru geleni yaptınız ?

               - eski sorunlara , yeni bir yaklaşımla eğilerek yaratıcı çözümler aradınız ?

               - çoğunluğun karşı görüşte olmasına karşın , onaylanmayan bir görüşünüzü atılganca dile getirdiniz ?

              -zor bir sorunu çözmek için kendi zihinsel gücünüzü kullandınız ve mantık yürüttünüz?

               - verdiğiniz bir kararı hemen uyguladınız ?

               - yaptığınız şeyler size , hayatınızı kendinizin yönlendirebileceğini düşündürttü ?

               - kendinizle ilgilendiniz ve doktor muayenesinden geçtiniz ( son iki yıl içinde )

               - başka insanlarla dini görüşlerinizi veya hayat felsefenizi tartıştınız ?

               - meslek yaşamınızda , bir örgütte veya içinde yaşadığınız çevrede liderlik                       konumunda oldunuz ?

               - size adaletsiz davranıldığı zaman duygularınızı dile getirdiniz ?

               - kişisel duygularınızı başka bir insanla paylaşma riskini göze aldınız ?

               - kendiniz birşey tasarladınız veya meydana getirdiniz ?

               - yanlışınızı kabul ettiniz ?

TÜM MAKALELER

YAZAR BİLGİLERİ

Uzm. Dr. Gülsüm Alev TANVERDİ
Psikiyatri Uzmanı