online site builder

Kurumumuzun mevzuat ve kanunlar gereği uymak zorunda olduğu kurallar;

Kurumumuzdan psikiyatrik ve psikolojik hizmet almak isteyen tüm danışanları sgk veya ila sağlık müdürlüğünce kabul edilen birer kimlik ibraz etmek zorunluluğundadır.

Kurumumuza başvuran tüm hasta veya danışanların kimlik bilgilerini sağlık bakanlığı mevzuatları gereği protokol defteri olarak adlandırılan deftere yazılmak zorunluluğu vardır. Ancak bu bilgiler t.c. mahkemelerinin talebi ile açıklanabilir.

Kurumumuzun sgk işlemleri dahilinde ki uygulamalarda avuç içi taraması yapmak zorundadır.

Kurumumuzdan sizin veya vasiniz dışındakilerin yazılı onayı olmaksızın herhangi bir bili veya belgenin paylaşılması mümkün değildir.

Kurumumuz bir tıp merkezi olması sebebiyle, sağlık bakanlığı mevzuatları gereği yılda en az üç veya dört sefer denetlenmektedir. Bu denetlemeler esnasında kurumun genel durumu haricinde kurumdaki çalışan tüm peronelin yeterliliği de tekrar gözden geçirilmektedir. Kurumumuzda çalışan tüm personelimizin çalışma belgesi çıkarılmıştır. Sağlık bakanlığı ve kurumumuz anlayışı gereği, tüm personelimiz, konularında gerekli eğitim ve sertifikalara sahiptir.

Danışan ve hastalarımızın, bizleri başka kurumlarla kıyaslarken, bunun unutulmaması gerektiğini düşünüyoruz.

Hafta içi saatlerinde ve hafta sonu saatlerinde hizmet vermekte olan kuruluşumuzda uzmanlarımız kurum takibinde olan hastalarımızın tedavilerini düzenlemektedirler. Bunun haricindeki başvuruları uzmanlarımız ancak muayene sonrasında karar vermektedirler.