build own website

Uzm. Psk. M.Umay CANDAŞ DEMİR

Lisansını Maltepe Üniversitesi'nde burslu Psikoloji ve yarı burslu Felsefe bölümlerinde, Çift Anadal Programında Felsefe bölüm birinciliğini alarak tamamladı. Lisans mezuniyetinin ardından özel bir kurumda okul psikoloğu olarak göreve başladı. Yüksek Lisans eğitimini başarı bursu ile Işık Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programından mezun olarak aldı. Tez çalışmasını Prof. Dr. Feryal Çam Çelikel danışmanlığında, Çapa Tıp Fakültesi Nöroloji Polikliniğinde Doç. Dr. Murat Kürtüncü önderliğinde Türkiye'de ilk kez çalışılan "Tedavi Gören Multipl Skleroz Tanılı Hastalarda Bilişsel İşlevlerinin Değerlendirilmesi" başlığında yazarak Uzman Klinik Psikolog unvanını aldı. Okul psikoloğu görevine ek olarak özel bir danışmanlık merkezinde uzman psikolog olarak çalışmaya başladı.
Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi sırasında dinamik bir alan olan psikoloji üzerine eğitimlerini ve stajlarını sürdürdü.
Lisans eğitimi sırasında İstanbul Çağlayan Adliyesi Aile Mahkemeleri'nde, Fransız Lape Hastanesi'nde ve Çapa Tıp Fakültesi Nöropsikoloji Laboratuvarı' nda Prof. Dr. Öget Öktem Tanör'ün yanında staj yaptı.
Yüksek Lisans eğitimi sırasında ise, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi (Psikoz Servisi) ile Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde (AMATEM, Psikoz Servisi) stajlarını tamamladı.
Yüksek Lisans eğitimi kapsamında bir yıl süresince Işık Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nde psikoterapi seanslarını sürdürdü. Eş zamanlı olarak Doç. Dr. İrem Akduman'dan süpervizyon aldı.
Yüksek Lisans eğitimi dahilinde BDT ve sonrasında Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi, Psikolojik İlkyardım ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu eğitimlerini almıştır. Yetişkinlerde yaygın olarak kullanılan Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) ve Rorschach ve Projektif Testler Derneği'nde Prof. Dr. Tevfika İkiz'den Rorschach Kişilik Testi eğitimini tamamlamıştır. Ülkemizde ve dünyada çocukların bilişsel kapasitelerini ölçmek için yaygın olarak kullanılan Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği WISC-IV ve Uzm. Psk. Şükriye Akça Kalem'in kuramsal ve uygulamalı olarak aktardığı Nöropsikolojik Değerlendirme Bataryası eğitimini Türk Psikologlar Derneği'nde tamamladı. Çocuklarla klinik çalışmalarında Ellis Enstitüsü'nden aldığı Akılcı Duygucu&Bilişsel Davranışçı Terapi tekniğini ve Frostig, AGTE, Good Enough, Metropolitan Okul Olgunluğu, Bender Gestalt Görsel Motor Algı, Benton Görsel Bellek çocuk testlerini kullanmaktadır.
Katıldığı Seminerler;
2013 - Maltepe Üniversitesi - Motivasyon ve Travma
2013 - 18. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi
2014 - 3. Reherlik Zirvesi
2015 - 12. Uluslararası Kognitif Nörobilim Kongresi
2016 - 9. Nöropsikiyatri Günleri
2016 - Bilişsel Model Bağlamında PTSD ve KDT - Prof. Dr. M. Sungur - Bakırköy Barilem
2016 - Mükemmelliyetçilik ve Psikopatoloji - Prof. Dr. Şebnem Pırıldar - Bakırköy Barilem
2017 - Terapist Koltuğunda Oturmak - Yrd.Doç.Dr. Itır Tarı Cömert
Çalışma Alanları;
Ailelere Psikolojik Danışmanlık
Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Disleksi (Öğrenme Bozukluğu)
Dürtü Kontrolü Bozukluğu
Davranış ve Uyum Bozukluğu
Duygudurum Bozuklukları
Anksiyete Bozuklukları, Panik Bozukluk, Fobiler
Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)
Travma, Kayıp, Yas Süreci
Kişilerarası İlişkiler
Zihinsel Değerlendirme
"Nöropsikolojik Değerlendirme"