website templates free download

Uzm. Kl. Psk. Nurcihan ALPAYDIN

Lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü`nde yüksek onur derecesi ile tamamlamıştır. Ardından Bahçeşehir Üniversitesi’nde başladığı Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’ndan "Yaklaşmacı ve Önleyici Motivasyonların Kaygı Bozuklukları Semptomları Üzerindeki Etkisi" başlıklı tez çalışmasını tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog ünvanını almıştır. Lisans eğitimi süresince gönüllü projelerde yer almış, üniversitenin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Darülaceze’deki kimsesiz ve yaşlılarla çeşitli etkinliklerde bulunmuştur. Yine lisans eğitimi sırasında, Özel Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi ve Özel Fransız Lape Hastanesi’nde, yetişkin ve çocuk hastaların tedavi süreçlerinde gözlemci olarak yer alarak saha çalışmalarını tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi bir parçası olarak bir yıl boyunca Özel Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nde görev almıştır. Çalışmalarında, ağırlıklı olarak bilişsel-davranışçı yaklaşım ve EMDR tekniklerinden yararlanmaktadır. Çocuk ve yetişkinlere yönelik çeşitli testlerin uygulanması, yorumlanması ve raporlanması üzerine tamamladığı eğitimleri ile çalışmalarına devam etmektedir. Halen anlaşmalı olduğu bir danışmalık merkezinde psikoterapi hizmetlerine devam etmekte ve anaokullarında çocuk psikolojisi ve aile dinamikleri konularında ailelere danışmanlık vermeye devam etmektedir.
Uzmanlık alanlarından bazıları;
Duygu Durum Bozuklukları, Kaygı Bozuklukları, Ergenlik Problemleri, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Sınav Kaygısı, Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Travma, Öfke Kontrol Problemleri, Uyum Problemleri, Çocuk ve Ergenlerde Davranış Problemleri, Aile ve Akran İlişkilerinde Problemler
Makaleleri
Bilişsel Davranışçı Terapide Direnç ve Motivasyonel Görüşme Teknikleri, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2016
Uyguladığı Testler
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)
Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC-R)
Denver 2 Gelişim Tarama Testi
Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
Koppitz Bir İnsan Çiz Testi
Koppitz Bir Aile Çiz Testi
Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
Duygu Durumu Ölçekleri