free website templates

Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı (Yetişkin psikiyatrisi )

Aslında gördükleri eğitim bakımından psikiyatristleri erişkin ve çocuk psikiyatristi diye ayırmak mümkün görünsede ,pratik hayatımızda,bugünün koşullarında , bu pek de mümkün görünmemektedir.gerek erişkin psikiyatristleri gereksede çocuk psikiyatristleri uzmanlık eğitimlerinin bir bölümünü her iki hasta grubu ile çalışarak geçirmişlerdir.

Ancak zamanla ağırlıklı olarak çalışacakları alanlarda pratik ve teorik birikimlerini geliştirmişlerdir. Bundan dolayı koşulların elverdiği ölçüde bu ayrıma tabi tutulmuşlardır.

Kurumuzda halen dört psikiyatri uzmanı bu hizmeti sunmaktadır. Hepsi de kendi alanlarında hem devlet hemde özel sektörde en az 20 yıldan fazla çalışmış ve bu süre boyunca sayısız vaka görmüşlerdir.

Uzmanlarımız tüm başvuran kişileri öncellikle danışan olarak kabul ederler. Ayrıntılı görüşme ve muayene sonrasında teşhis ve tedavisini oluşturduktan sonra hasta olarak kabul edilirler.

İlk görüşme sonrası tespit edilen hastalığına veya soruna uygun biçimde ve sürede tekrar bir görüşme kararlaştırılır.bundan sonraki görüşmlerin zaman aralığına uzmanın tavsiyesi ve danışanın kendisi karar verirler.

Danışanlarla yapılan görüşmelerin temel ayağı olan karşılıklı güven ortamının oluşmasına ve sürdürülmesine kurumumuz temel prensip olarak benimsemiştir. Bundan dolayı reşit olan tüm danışanlarımızla ilgili her türlü bilginin gerek aile bireyleri gerekse başka kurum ve kuruluşlarala paylaşılmasına uzmanlarımız karar vermekte olup dışarıdan gelecek hiçbir telkin ve tavsiyeye kurum olarak kabul edilmemektedir.

Reşit olmayan danışanlarımızla ilgili ise kendisi ve ailesinin talebi ve rızası doğrultusunda hareket edilmektedir.

Danışan kişinin teşhis ve tedavisinde ön yargılarından bağımsız hareket eden hekimlerimiz bu konuda kişinin yakınlarından da gerekli olmadıkça yönlendirilmetken itina ederler .ancak danışanın teşhis ve tedavisinde önemli olarak düşündükleri bilgileri genelikle danışanında yanında yakınlarından uygun gördükleri zaman alabilirler.bundan dolayı psikiyatrik muayeneler uzmanın karar verdiği istisnalar harıcınde daima danışanla birebir görüşmler şeklinde yapılır.

Kurumumuzdan hizmet alan hasta ve danışnalarımız, uzmanlarımızın kurumumuzda olduğu saatlerde ya kendilerinden yada acil hallerde başka uzmanlardan soru ve şikayetleri ile ilgili bilgi alabilirler. Genellikle çalışan uzmanlarımızın telefon ve mail saati olarak adlandırdığımız bir serbest zamanları bulunmaktadır.bu zamanlarda kurumumuz personeli hastalarımızı uzmanlarımızla görüştürmektedirler.

Psikiyatrik hastalıkların teşhis ve tedavisinde görüşmelerin süresi önemli olduğu kadar ,belkide ondan daha önemli olarak sıklığı da çok önemlidir. Psikiyatride tedavi olarak adlandırdığımız süreç bir değişim süreci olduğu için doğal olarak bir zamana ihtiyaç duymaktadır. Uzmanlarımızın bu süreci danışan veya hasta ile birlikte takip etmelerinde asıl tedavi etkinliğini yaratmaktadır.dolayısıyla hem direkt ayaktan görüşme hemde indirekt telefon ve maıl ile görüşmeler vasıtası kurumumuz tedavi etkinliğini artırma gayreti içerisindedir.

Kurumuzda hizmet alan danışan ve hastaların ilk görüşmeleri ve bundan sonraki görüşmlerin süreleri tamamıyla uzmanımızın kendi insiyatifi dahilinde olduğu için bu konuya kurum olarak müdahale etmemiz söz konusu değilidir.

Kurumumuzda hastalarımızın tedavi ile ilgili (hangi ilaçların kullanıldığı,hangi etki ve yan etiklerin ortaya çıtığı gibi ) kayıtları uzmanlarımızın yokluğunda başka hekimlercede takip edilebilmeleri veya sonraki zamanda tekrar yine uzmanlarımız tarafından kullanılmaları için dosya şeklinde kurumumuzca saklanmaktadır.birçok hastamız çeşitli nedenlerle ara vermek zorunda kaldıkları tedavilerini bundan dolayı merkezimizde rahatlıkla tekrar başlayabiliyorlar.

Uzmanlarımızn kurum değiştirmeleri halinde ancak uzmanımızın talebi ve danışanımız veya hastamız veya yakınlarının yazılı talepleri doğrultusunda iaedel,i tahütlü olarak kurumumuzca posta kanalıyla başka bir uzmana ulaştırlmaktadır.

Kurumumuz hastalar ve danışanlar lehinde oluşturmaya çalıştığı ücret politkasında, temel eksen, sürekliliği sağlayabilecek günün koşullarına uygun ve kaliteli hizmet sunabilmektir.

Çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı (çocuk psikiyatrisi )

Bu birime başvuran danışan veya hastalar daha çok aile görüşmesi şeklinde değerlendirilirler. Bundan dolayı görüşmelerin süresi de bir miktar daha uzun olmaktadır.

Bu alanda yapılan görüşmelerde bazen aile bireylerinden bilgi istendiği gibi bazen öğretmenlerden,bazen çocukla fazlaca vakit geçiren anneanne veya çocuk bakıcılarından da bilgi talep edebilirler.teşhis ve tedaviyi yönlendirici mahiyyete olmasını istenilen bu bilgilerin tarafsızca değerlendirilmeleri için en önemli unsur zamandır.danışan veya hastalarımızn kendileri veya yakınları özellikle bu konuda çalışan doktor,psikolog ve personelimize gerekli sabır ve anlayışı göstermeleri işimizi çok kolaylaştıracaktır.

Bu brimde çalışna doktorlarımızın kullandığı , diğer bir değerlendirme aracı ise ,bu alanda rüştünü ispat etmiş testlerdir.rüştünü ispat eden testlerden ise günlük klinik kullanımları fazla ve türkiye uyum çalışmaları yapılmış teslerden bahsetmekteyiz.testlerin teşhis ve tedaviyi yardımcı birer araç olarak görülmeleri için bu konuda eğitim görmüş ve sertifika sahibi kişilerce yapılıp yine bu kişilerce değerlendirilmeleri gerekir.kurumumuz da bu konuda çalışan tüm personelimiz gerekli eğitin ve sertifikasyona sahiptir.gerek kurum anlayışı gereksede sağlık bakanlığı mevzuatları gereği bunun böyle olması gerekmektedir.