free amp template

MAKALELER
PSiKiYATRi / ÇOCUK ve GENÇ

ÖFKE KONTROL GÜÇLÜĞÜ

Dış gerçekliğin; her zaman sizin önyargılarınızdan, beklentilerinizden ve arzularınızdan...

Atılganlık

Atılganlık , ilişkilerinizde '' eşitlik '' sağlamanıza yarayan bir araçtır. Onun yardımı ile, söylemek istediğinizi iyi ifade edemediğiniz zaman duyduğunuz hayal...

Eleştiriyle Başetmek

Biri sizi eleştirdiğinde üç yoldan birini seçebilirsiniz : Üzgün yol, öfkeli yol ve memnun yol.