bootstrap theme

MAKALELER
PSiKiYATRi / YETİŞKİN

DEPRESYONDA BİLİŞSEL TERAPİ

Önce bilişsel terapinin ne olduğunu açıklayalım. Biliş bir düşünce ya da algıdır. Diğer bir deyişle...

EVLİLİK / ÇİFT TERAPİSİNDE MİTLER

Bir çiftin tanımlayıcı özelliği birbirlerine verdikleri sözün doğasında yatar.Bir çift ,önceden görülebilir bir gelecek için bir arada kalma niyetine..

Başarıyı Engelleyen Akılcı Olmayan Düşünceler

Akılcı olmayan düşünceler üç ana başlıkta özetlenebilir:

KİŞİSEL GELİŞİM

Dr. Carl Rogers yirminci yüzyılın en etkili psikologlarından birisi olarak tanınır. '' İnsan potansiyeli hareketi '' nin gelişmesinde,onun düşünceleri büyük rol oynamıştır.

ANTİDEPRESAN KULLANIMI NASIL OLMALI ?

Antidepresanları neden bir uzman doktora muayene olmadan kullanmamalıyım?

ANTİDEPRESAN İLAÇLARIN
ETKİLERİ

Birçok ilaçtan farklı etki göstermezler. Bu gibi ilaçlar kan beyin bariyerini geçtiklerinden...

ANTİDEPRESANLAR ve
MUTLULUK

Antidepresan İlaçların Verdiği Mutluluk Sahte Bir Mutluluk mudur?

Kadında Cinsel İsteksizlik

Cinsel istek bozukluğu kişinin yaşı ve yaşam koşulları dikkate alınarak , sürekli olarak ya da tekrarlayıcı bir biçimde cinsel fantazi ve ...