free web software

PSiKOLOG / ÇOCUK

ARAFTA KALMA HALİ: ERGENLİK

Ergenlik insan yaşamının en sıkıntılı dönemlerinden biridir. Çocukluk ve yetişkinlik arasında bir ara dönemdir. Bir arafta olma halidir...

SINAV KAYGISI

Kaygı, stres durumlarında her insanın yaşadığı doğal ve hayati bir duygudur.Her öğrencide belirli bir miktar olan kaygının motivasyonu ve öğrenme gücünü arttırmak...

BOŞANMA VE ÇOCUK

Aile, çocukların kendilerini huzurlu ve güvende hissettikleri alanlarıdır. Çocuğun gelişimini, toplumsal uyumunu ve başarısını etkileyen en önemli sistemlerden biridir...