free css templates


Uzm. Kl. Psikolog Çinare NUROĞLU

Lise öğrenimini 2005 yılında İstanbul Yıldız Koleji Lisesi’nde tamamladıktan sonra, İstanbul Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Bakırköy ruh ve sinir hastalıkları, çeşitli eğitim kurumları, anaokulları ve hastanelerde stajlarını yaptıktan sonra klinik psikoloji üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır. Psikoloji ve dil eğitimlerinin bazılarını Kanada’nın Montreal şehrinde almaya devam etmiştir. Özellikle çocuk ve ergen psikolojisi ile özel kurumlarda yıllarca Psikolog ve Terapist olarak çalışmıştır. Uzmanlığı çocuklarda dikkat eksikliği, hiperaktivite, dürtü kontrolü, öğrenme güçlükleri (disleksi), kaygı ve anne çocuk bağlanma ilişkisi üzerinedir. Almış olduğu psikoterapi ve test eğitimleri, Süpervizyon Grubu, Çocuk ve Ergen Terapisi, Oyun Terapisi Eğitimi, Çocuk Test Eğitimleri, Çocuk ve Ergenlik Dönemi Ruh Sağlığı Eğitimi, Travma üzerine çalışmalar, Ergenlerle Çalışmanın Yol Haritası, Gestalt Terapi Eğitimi, AQS (anne ve çocuk bağlanması), Zeka Testleri eğitimleridir.

Akademik Araştırmalar, Kongreler ve Seminerler

2007 – ULUSAL Psikoloji Öğrencileri Kongresi – Yakın Doğu Üniversitesi
2008 – Ulusal Psikoloji Öğrenciler Kongresi- Hacettepe Üniversitesi
2008 – Çocuklarda Travma ve Travma Sonrası Stres Tepkileri ve Başa Çıkma Becerileri – Ekol Psikolojik & Pedagojik Danışmanlık
2011 - Çocuklar ve ergenlik Semineri - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
2012 – Anneye güvenli bağlanma üzerine araştırma ve çalışmalar
2009 - Psikanalize Giriş Semineri – Psike İstanbul Merkezi
2010 – Ulusal Psikoloji Kongresi – Ankara Üniversitesi
2015 – Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi
2013 – The Effect of an Attachment Based Intervention on Attachment Security and Autistic – like Behaviors

Çalışma Alanları :

Ergen ve Ailelerle Klinik Çalışma

Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Disleksi ( Öğrenme Bozukluğu)

Çocuklarda Dürtü Kontrolü Bozukluğu

Anne ve Çocuk İlişkisi

Çocuklarda Davranış ve Uyum Bozukluğu

Otistik Çocuklarla Eğitim Programları

Travma

Çocuk ve Ergenlerde Depresyon

Obsesif- Kompulsif Bozukluk (Takıntılar)

Çocuklarda Anksiyete ve Kaygı Bozuklukları