free one page site templates

Ruhun Maskesi Beden: Ruh- Beden İlişkisi

Beden bazen kendi başına fiziksel bir durumun işarettir, bazen de ruhun bir habercisidir. Bazı durumlarda ya da bazı insanlarda beden, ruhsal sorunların ifade edilme yoludur. Bu yüzdendir ki bedensel şikâyetlerle, ağrılarla ön plana çıkan depresyona “maskeli depresyon” denilebilmektedir. Ruh- beden ilişkisi (body-mind dualism) her dönemde ve her alanda merak edilen ve araştırılan bir konudur. Özellikle psikolojinin çalışma alanlarının genişlemesi ve sağlık alanında psikolojinin uygulama alanlarının artması bedensel hastalıklara psikolojik boyuttan bakmayı gerekli kılmıştır. Bedensel hastalıklarda özellikle kronikleşmiş rahatsızlıklarda tıbbi müdahalelerin açıklayamadıkları noktada psikolojik durumlar önem kazanmıştır. Nedir bedensel hastalıkları etkileyen ruhsal durumlar? Ruh-beden ilişkisi, ruhsal durumların bedensel rahatsızlıkları nasıl etkileyebilir? Psikolojik bakışın soracağı sorulardandır.

“Zihin nereye giderse beden onu takip eder”. Beden ruhun maskesidir. …aynasıdır…. 

Bir beden sinyali olarak “ağrı” nedir? 

Ağrı, içinde hem organik hem de psikolojik boyutu barındıran hoş olmayan bir deneyimdir. Bu yaşantı bir boyutu ile fiziksel bir deneyimdir, çünkü ağrı deneyimi ile vücudumuzdan belli duyumlar, sinyaller almaktayız (acı, sızı, zonklama, çekilme, burkulma vb. ) ve bu sinyaller ile vücudumuzda fizyolojik bazı değişimler yaşamaktayız. Organik, fizyolojik bir deneyim olduğu kadar psikolojik bir deneyimdir de. Çünkü ağrı duyuyorken yüzümüzün aldığı şekilden tutun da ağrının vereceği fiziksel ve sosyal etkiler bizim ağrıyı algılayışımıza ve değerlendirmemize bağlıdır. 

Ağrı hakkında bilgi almak isteyen uzmana da sıkıntısının nasıl bir şey olduğu, yeri, etkileri vb. ağrı ile ilgili pek çok bilgiyi verecek olan, ağrı çeken kişinin ta kendisidir.

Ağrının yapılan tüm tıbbi tetkik ve incelemelerle saptanamadığı durumlar vardır. Hasta ağrıyı hisseder, tarif eder ve sonuçları konusunda endişelenir. Ağrının incelemelerle saptanamaması ya da bir anlamı ile somut olarak tespit edilememesi, ağrının gerçek olmadığı anlamına gelmez. Sadece bir şey var ama bunun kaynağı ve nedenleri fiziksel bir dilden çok, psikolojik bir dille incelenebilir anlamına gelir. Bu durumlarda tıbbi yaklaşımlarla beraber psikolojik değerlendirme ve tedavinin yapılması gerekebilir. 

TÜM MAKALELER

YAZAR BİLGİLERİ

Uzm. Klinik Psk. Arzu ÇAKAR