how to create a site for free

Uzm. Psk. Semra EKİNCİ 

1997 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirdi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Servisi'nde ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıları Hastanesi Nevroz Bölümü'nde stajını tamamladı. Ayrıca İ.Ü Psikoloji bölümünün uygulama merkezi olan Pembe Ev'de çalışmalarını yürüttü. 1997 yılında Balıklı Rum Hastanesi Anatolia Psikiyatri Kliniği'nde meslek hayatına başladı. Buradaki görevi sırasında özellikle OKB vakalarıyla bireysel ve grup terapisi çalışmaları yaptı. Aynı zamanda Anatolia Klinikleri'nin Nişantaşı şubesinde bireysel psikoterapi alanında çalışmalarını sürdürdü. 1998 yılında Takvim Gazetesi sağlık sayfasında köşe yazıları yazdı. 2000 yılında Vatan Hastanesi Diyaliz Merkezi'nde kronik hastalıkların neden olduğu depresyon ve anksiyete vakalarıyla çalıştı. Bireysel psikoterapi çalışmalarına devam etti. 2002 yılında geriatri alanında faaliyet gösteren bir sağlık kuruluşunda geriatri deneyimi kazandı. Burada personel yönetimi ve işletme müdürlüğü görevlerini yerine getirdi. İş ortamına uyum sağlama, sosyal iletişim ve kişiler arası iletişim becerileri üzerine eğitimler verdi. 2011 yılında Yedikule Psikiyatri Merkezi ailesine katıldı.

120 saatlik NLP Master Practitioner ve klinik hipnoz eğitimi üzerine 120 saatlik Ericksonian Hipnoz eğitimlerini tamamladı. Psikoterapist olarak uzmanlaştığı OKB, anksiyete, depresyon, panik bozukluk, sosyal fobi, çift terapisi, ilişki sorunları, yeme bozuklukları gibi sorunlarda bilişsel davranışçı terapi, NLP ile terapi ve hipnoterapi yöntemlerini kullanarak çalışmalarını yürütmektedir.

Not: NLP bilinçaltının dilini kullanarak bilinçaltını yeniden programlama tekniğidir. Travmalar, fobiler, sorunlu geçmiş yaşantılar ve korku kalıplarını temizlemede kullanılan, psikolojik sağlığı yeniden inşaa etmeyi hedefleyen, bilinçaltı dönüşüm tekniklerinden oluşur.