html site templates

Uzm. Dr. Suzan SANER

1969 yılında Tekirdağ’da doğdu. Çamlıca Kız Lisesi’nden 1986 yılında, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden 1992 yılında mezun oldu. 1993-1997 yılları arasında Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde İç Hastalıkları uzmanlık eğitimini aldı. Haseki Hastanesi’ne bağlı Fatih Kamu Sağlığı Merkezi’nde İç Hastalıkları uzmanı olarak beş ay çalıştıktan sonra, 1997’de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde psikiyatri uzmanlık eğitimine başladı. 1999’da ABD Michigan Üniversitesi psikiyatri kliniğinde gönüllü araştırmacı olarak beş ay çalıştı. 2002’de psikiyatri uzmanı oldu. Kocaeli Devlet Hastanesi’nde zorunlu hizmetini tamamlayarak yaklaşık altı yıl görev yaptıktan sonra 2008 yılında istifa etti. 2009 yılından beri İstanbul’da Yedikule Psikiyatri Merkezi’nde çalışıyor. İstanbul Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ve Türkiye Psikiyatri Derneği Kadın Ruh Sağlığı Çalışma Birimi üyesidir.