html5 templates

UZM. PSK. NACİYE TOKAÇ ( ÇİFT TERAPİSTİ /EMDR PRACTİCİONER / VAJİNİSMUS TERAPİSTİ )

Psikoloji eğitimini 2004 yılında Haliç Üniversitesi’nde Yök Burslu olarak tamamlayan TOKAÇ, 2008 yılında Haliç Üniversitesi Uygulamalı Genel Psikoloji Yüksek Lisans programından uzmanlık derecesini aldı.

Üniversitede okuduğu süre içerisinde tutkunu olduğu psikoloji mesleğinde çalışmalarına başladı. Çalışması oldukça zor olan ve yoğun emek isteyen akademik araştırmalarına da bu dönemde başladı.

Mezuniyetinin ardından profesyonel çalışma hayatına başlayan TOKAÇ önce engelli çocukların eğitimiyle ilgilendi. Çocuklarla çalışmaları sonucunda; çocuklarda görülen birçok sorunun başlı başına sadece çocuklarla ilgili olmaması ve birçok soruna aile yapısındaki çatışmaların yol açtığını farketmesi aile ve çift terapilerine yönelmesini sağladı.

Psikoloji mesleğinin ve psikoterapi yürütmenin sorumluluk bilinciyle çeşitli alanlarda eğitim ve süpervizyonlar aldı.

13 yıllık mesleki tecrübeye sahip olan TOKAÇ, özel kurumlar, devlet kurumları, danışmanlık merkezleri, özel hastaneler olmak üzere birçok farklı kurumda yöneticilik de dahil olmak üzere özellikle psikoterapist olarak çalıştı. Bilgi ve tecrübelerinden doğan birikimini Psikoloji mesleğinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla süpervizyon ve eğitim programları düzenleyerek kullanmaktadır. Farklı zamanlarda çeşitli Televizyon programlarına katılmakta; ulusal basında ve internette farklı sitelerde yazılar yazmaktadır.

Aile İçi İletişim, Evlilikte Mutluluk, Bağımlılık ve Aile, Organizasyonda Sinerji Yönetimi, Stresle Başaçıkma Yöntemleri, Zaman Yönetimi, Mahremiyet Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitim Yöntemleri, Akran Zorbalığı, Okulda Şiddet, Sınav Kaygısı, Öfke ve Öfke Kontrolü, Engelli Bireylerin Eğitimi, Ergenlik Psikolojisi, Test ve Sınav Teknikleri, Etkili İletişim Kurma ve Empati gibi farklı konularda seminerler vermektedir.

Bilişsel Davranışçı Terapi, Analitik Yönelimli Psikoterapiler, Cinsel Terapi, Transaksiyonel Analiz ve EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) Yöntemi ve Gottman Çift Terapisi Yöntemi kullandığı terapi teknikleridir.

Çalışma Alanları :
16 Yaş ve üzeri Yetişkin Psikoterapisi, EMDR Terapisi, Vajinismus Terapisi ile Çift ve Aile Terapisi özel çalışma alanlarıdır.

Verdiği Seminer, Eğitim ve Makaleler
Florya Murat Kölük İlkokulu Akran Zorbalığı - Okulda Şiddet Semineri (Mart, 2017)
Ataköy Emlak Kredi Bankası Ortaokulu; Mahremiyet Eğitimi Semineri (Ocak, 2017)
İncirli Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu; Mahremiyet Eğitimi ve Akran Zorbalığı Semineri (Aralık, 2016)
Avrasya Hastanesi; Tükenmişlik Sendromu - Mutsuzluk Semineri (2016)
Uzman Dış Ticaret, Gümrük Müşavirliği/Yardımcılığı Kursları-Sınav Kaygısı Eğitimi Seminer Dizisi (2016)
Etkinlik - Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapide Süpervizyonlar (2015)
Etkinlik - Etkili İletişim Kurma Yöntemleri ve Empati (2014)
Etkinlik - Organizasyonda Sinerji Yönetimi (2014)
Etkinlik - Yaşamda Etkin Zaman Yönetimi (2013)
Formsante Dergisi - Temmuz 2016, İlişkilerin Korkulu Rüyası- Ghosting
Baby&You Dergisi - Eylül 2016, Çocuklarda Kötü Sözler
Baby&You Dergisi - Ağustos 2016, Çocuklarda Tuvalet Baskısı
Baby&You Dergisi - Haziran 2016, Çocuğunuz Otoritenizi Tanımıyorsa
Baby&You Dergisi - Ekim 2015, Evdeki Tartışmaların Çocuklar Üzerine Etkisi
Hafta Sonu Dergisi - Mart 2016, Sosyal Medyada Hakaretlerin Nedeni
Baby&You Dergisi - Temmuz 2015, Çocukta Oyun
Baby&You Dergisi – Nisan 2015, Çocuklarda Fiziksel Kusurlar
Baby&You Dergisi - Mart 2015, Çocuklarda Çalma Davranışı
Gökkuşağı Koleji, Sınav Kaygısı, (2014)
Gökkuşağı Koleji, Ergenlik Psikolojisi, (2014)
Etkinlik - Kaygı Bozuklukları ve Sosyal Fobi, (2013)
Nevşehir İl MEB Müdürlüğü ve Kapadokya Hastanesi İşbirliğinde, Sınav Kaygısı ve Öfke ve Öfke Kontrol Yöntemleri, Nevşehir, (2010)

Akademik Aktiviteleri ve Sunumları
● “Obsesyon ve Agresyon” (Sözel Bildiri), III. Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi, İstanbul, (2015)
● “Psikanalitik Psikopatolojide Sınırlar Sorunu" Rorschach ve Projektif Testler Derneği ve Paris 13 Üniversitesi Katılımıyla, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, (2013)
● “Üniversitede Okuyan Öğrencilerin Çeşitli Değişkenlere Göre Yalnızlık Düzeyi Ve Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi”, Yüksek Lisans Bitirme Projesi, İstanbul, (2008)
● “Kendini Kurgulama Düzeyinin Cinsiyet’e Göre Değişimi” Konulu Araştırma (Sözel Bildiri), Uludağ Üniversitesi, 9. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi: Bireyden Topluma Duyarlılık, Bursa (2004)
● “Akran Zorbalığının Yaş’a Göre Değişimi” Konulu Araştırma (Sözel Bildiri), Ankara Üniversitesi, 8. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi: Psikoloji ve Sanat; Ankara (2003)
● “Ortaöğretim Öğrencilerinin Algıladıkları Anne Baba Tutumları İle Benlik Tasarımları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” Konulu Araştırma (2002)
Aldığı Eğitim ve Seminerler
● Gelişim Üniversitesi Aile Danışmanlığı Sertifika Programı-450 Saat (2014)
● The Gottman Institute ve Psikoloji İstanbul birlikteliğiyle gerçekleştirilen Gottman Çift Terapisi Eğitim Sertifikası (2012)
● Davranış Bilimleri Enstitüsü EMDR Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Yöntemiyle Psikoterapi Sertifikası Eğitim Programı (2009)
● Türk Psikologlar Derneği Sağlık Psikolojisi Sertifikası Eğitim Programı (2007)
● Türk Psikologlar Derneği Bilişsel Davranışçı Terapi Sertifikası Eğitim Programı (2008)
● Türk Psikologlar Derneği WISC-R Zeka Testi Eğitim Sertifikası (2006)
● Psikolojik Testler Derneği Tarafından Düzenlenen CAT (Çocuklar İçin Algı Testi) ve Louisa-Duss Psikanalitik Öyküler Testi Sertifika Eğitimi (2006)
● Rorschach ve Projektif Testler Derneği tarafından verilen Rorschach Projektif Kişilik Testi Eğitim Sertifikası
● Rorschach ve Projektif Testler Derneği tarafından verilen TAT (Tematik Algı Testi) Kişilik Testi Eğitim Sertifikası
● Hiperaktivite Ve Dikkat Dağınıklığı Derneği Tarafından Düzenlenen Hiperaktivite Ve Dikkat Dağınıklığı Eğitim Semineri (2004)
● Türk Psikologlar Derneği Tarafından Düzenlenen Zihinsel Engelli Çocuklar Ve Eğitim Yöntemleri Konulu Eğitim Programı (2004)
● Türk Psikologlar Derneği Tarafından Düzenlenen Transaksiyonel Analiz Konulu Eğitim Programı (2004)
● Türk Psikologlar Derneği Tarafından Düzenlenen Aile Psikolojisi Konulu Eğitim Programı (2003)
● Türk Psikologlar Derneği Tarafından Düzenlenen Çocuk Psikolojisi Ve Etkin Terapiler Konulu Eğitim Programı (2003)