best html templates

Yrd. Doç. Dr. Atilla Tekin

1985 yılında Elazığ’da doğdu. Tıp fakültesi eğitimini 2002-2008 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamladı. 2009-2013 yılları arasında Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde psikiyatri ihtisasını yaptı. 2003-2016 yılları arasında devlet hizmet yükümlülüğü görevini Cizre Devlet Hastanesi’nde yerine getirdi. Şubat-Kasım 2016 arasında Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalıştı. Halen İstanbul Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Bilişsel ve Davranışçı Psikoterapiler ile EMDR eğitimlerini tamamladı. 30’a yakın yurt içi-yurt dışı bilimsel makale ve bildirileri mevcuttur. Psikotravmatoloji, duygudurum bozuklukları ve psikotik bozukluklar özel çalışma alanlarıdır.